برندگان مرحله اول قرعه کشی تلگرامی سام سرویس

برندگان مرحله اول قرعه کشی تلگرامی سام سرویس


نمایش همه قرعه کشی ها
لیست برندگان
نامتلفنشهرجایزهتاریخوضعیتتوضیحاتگالری تصاویر
زهرا اکبری14***93819تهرانیک دستگاه تلویزیون 95/6/17تحویل شد 0 تصویر
امین توکلی52***93927چمستانیک دستگاه تلویزیون95/6/17تحویل شد 0 تصویر
بهزاد زارع75***91494ارومیهیک دستگاه جارو برقی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهدی معمارزاده59***91929قمیک دستگاه جارو برقی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
جلال داداش زاده52***91441تبریزیک دستگاه جارو برقی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهدی صابونی تبریزی02***91938قزوینیک دستگاه جارو برقی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
رضا علیرضای تبریزی40***91272تهرانیک دستگاه جارو برقی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهناز مختاری13***93536تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مجید قاطع32***93553اهوازیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مریم بیگم شتریه فراهانی40***91258تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
فاطمه حاجی زاده40***93615تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
بهروز مطاعی59***91893سرپل ذهابیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مجتبی قدیمی08***93659بجنوردیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مجتبی قدیمی08***93659بجنوردیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
عسکر شهابی91***91712فارس ارسنجانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
حامد طهماسبی25***93068مشهدیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهدی سلیمانی09***92160ملارد سراسیابیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
شبنم جدیدی64***91670ازنایک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مرتضی حسینی00***93856مشهدیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
رضا صدیقی51***91124قزوینیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
هاشم صدر10***91507مشهدیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهدی رضایی وادقانی36***91369کاشانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
سیداسمعیل‌حسینی57***91156تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
فروغ سجادی50***91911تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
زهره سلیم خانی---تهرانیک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
سمیرا شکیبا20***93774صومعه سرایک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
مهدیه داداش رستمی ثالث------یک دستگاه دوربین عکاسی95/6/17در حال بررسی 0 تصویر
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test