اسامی برندگان قرعه کشی سفر به برزیل - ۲۰ مسافر دوم

اسامی برندگان قرعه کشی سفر به برزیل - ۲۰ مسافر دوم


نمایش همه قرعه کشی ها
لیست برندگان
نامتلفنشهرجایزهتاریخوضعیتتوضیحاتگالری تصاویر
آقای علی تقی زاده حاجی۵***۰۹۱۲۸۰۲تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F63500 تصویر
خانم زینت السادات جلالی۷***۰۹۱۳۱۱۱اصفهانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار پلاسما مدل 43F49500 تصویر
آقای علی رضا اظهری۵***۰۹۱۲۳۸۸اندیشهسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F55500 تصویر
آقای جهان موقری ججین۴***۰۹۱۴۴۵۳اردبیلسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F55900 تصویر
خانم بهاره ولی پور۸***۰۹۳۶۵۹۴تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F55500 تصویر
آقای نادر قویدل۷***۰۹۱۲۱۵۷تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F64500 تصویر
آقای امین نظری قاسم قشلاقی۰***۰۹۱۲۲۹۹تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F63500 تصویر
آقای محمد حسین ارجمند نیا۶***۰۹۱۲۷۴۹قمسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F63500 تصویر
آقای فرهاد امجدیان۹***۰۹۱۲۲۴۰تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F64500 تصویر
آقای محمود ظهوری نیا۹***۰۹۱۲۳۰۲تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F88800 تصویر
آقای محمد محمدی چفلی۰***۰۹۱۹۲۱۶تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار پلاسما مدل 43F49500 تصویر
آقای حمید رضا قیومی۷***۰۹۱۵۱۲۵مشهدسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F64500 تصویر
آقای محمد ابراهیم سلطانی۶***۰۹۱۵۵۲۵مشهدسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F77700 تصویر
آقای محمد علی اقدام تبار۱***۰۹۳۵۲۲۱تبریزسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 46F55900 تصویر
آقای محمد ابراهیم کاوسی۴***۰۹۱۲۲۴۸تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 43E48500 تصویر
آقای حمیدرضا عزیزی۴***۰۹۱۲۳۱۳تهرانسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F63500 تصویر
آقای نقی کاویان۳***۰۹۱۱۱۷۱بندر گزسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F63500 تصویر
آقای حمید رضا محمدی۰۹۱۲۶۳۶***۸ریسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40ES69500 تصویر
آقای محسن سوارانی۳***۰۹۳۵۸۶۱یزدسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار پلاسما مدل 43F49500 تصویر
آقای محمود عسگری کردخوردی۵***۰۹۱۸۳۵۱ملایرسفر به برزیل۹۲/۱۱/۱تحویل شدخریدار LED مدل 40F64500 تصویر
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test