اسامی برندگان قرعه کشی سفر به برزیل– ۱۰ مسافر اول

نام شماره تلفن شهر جایزه تاریخ وضعیت توضیحات
آقای بیژن نعمانی ۹۱۲۷۱۱***۳ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 46F5550
آقای سعید فریدونی ۹۳۷۳۰۰***۴ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 46F6350
آقای غلام رضا حسنی ۹۳۶۳۸۵***۵ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 46F8880
آقای محمود کریمی ۹۱۲۶۳۳***۸ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار پلاسما مدل 58F4850
آقای منوچهر سپهری ۹۱۲۲۰۵***۸ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 55ES6980
آقای طیمور ابراهیمی ۹۱۲******* تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار پلاسما مدل 43F4850
آقای محسن مجیدی ۹۱۲۳۵۰***۵ تهران سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ با ما تماس بگیرید خریدار LED مدل 32F5570
آقای علیرضا دیواندری ۹۱۵۵۱۳***۷ مشهد سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار پلاسما مدل 43F4950
خانم توکتم عطایی فاروجی ۹۱۵۷۹۷***۵ فاروج سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 32F5550
آقای یوسف صابری ۹۳۹۶۱۹***۶ قائم شهر سفر به برزیل ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ تحویل شد خریدار LED مدل 46F5550


نمایش همه قرعه کشی ها
لیست برندگان
نامتلفنشهرجایزهتاریخوضعیتتوضیحاتگالری تصاویر
آقای بیژن نعمانی۳***۹۱۲۷۱۱تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 46F55500 تصویر
آقای سعید فریدونی۴***۹۳۷۳۰۰تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 46F63500 تصویر
آقای غلام رضا حسنی۵***۹۳۶۳۸۵تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 46F88800 تصویر
آقای محمود کریمی۸***۹۱۲۶۳۳تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار پلاسما مدل 58F48500 تصویر
آقای منوچهر سپهری۸***۹۱۲۲۰۵تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 55ES69800 تصویر
آقای طیمور ابراهیمی*******۹۱۲تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار پلاسما مدل 43F48500 تصویر
آقای محسن مجیدی۵***۹۱۲۳۵۰تهرانسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶با ما تماس بگیریدخریدار LED مدل 32F55700 تصویر
آقای علیرضا دیواندری۷***۹۱۵۵۱۳مشهدسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار پلاسما مدل 43F49500 تصویر
خانم توکتم عطایی فاروجی۵***۹۱۵۷۹۷فاروجسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 32F55500 تصویر
آقای یوسف صابری۶***۹۳۹۶۱۹قائم شهرسفر به برزیل۱۳۹۲/۰۹/۲۶تحویل شدخریدار LED مدل 46F55500 تصویر
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test