مسابقات لیگ برتر ۸۶-۸۷

مسابقات لیگ برتر ۸۶-۸۷


نمایش همه قرعه کشی ها
لیست برندگان
نامتلفنشهرجایزهتاریخوضعیتتوضیحاتگالری تصاویر
---۰۹۱۳۱۹۸**۵۲---Digital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودندپیروزی-سپاهان0 تصویر
بهنام هدایتی۰۹۱۱۹۶۲**۹۱بندر کیاشهرDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
موسی بلواری۰۹۱۶۹۴۰**۲۴خوزستانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
عزیزه احراری مقدم۰۹۱۵۵۶۱**۴۴خراسان جنوبیDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
سمیرا بابائی۰۹۱۲۵۸۰**۲۳تهرانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
ساره فرازنده۰۹۱۲۷۱۱**۵۵تهرانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
مسعود رئیسی۰۹۱۵۹۴۸**۸۷سیستان و بلوچستانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
عیسی احمدی۰۹۱۶۹۹۲**۸۴خوزستانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
کاظم رجببون۰۹۱۵۳۳۳**۹۲کاشمرDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
ناصر خاتمیان۰۹۱۶۳۴۱**۵۰خوزستانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
---۰۹۱۲۶۴۱**۵۰---Digital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودندپیروزی-سپاهان0 تصویر
حیدر قراخانی۰۹۱۳۳۸۳**۷۰چهارمحال و بختیاریDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
خالد تازه مولود۰۹۱۴۹۸۳**۱۹بوکانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
جهانگیر برخوری۰۹۱۳۱۴۹**۶۶کرمانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
لطیف صلام زاده۰۹۱۸۹۸۴**۲۳کردستانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
پوریا فاضلی۰۹۱۳۹۸۳**۹۳چهارمحال و بختیاریDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
ابراهیم شیدایی۰۹۱۳۱۶۶**۱۳تهرانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
جواد بهبودزاده۰۹۱۳۳۵۱**۱۰یزدDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
رضا برهانی۰۹۱۳۲۹۲**۷۰کرمانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
نجیب نوروزی۰۹۱۱۲۲۰**۰۷مازندرانDigital Camera۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
نسرین ظاهری۰۹۱۳۹۸۴**۰۵چهارمحال و بختیاریLCD TV۲۸ اردیبهشت ۸۷در دست انجامپیروزی-سپاهان0 تصویر
صدیقه بناری۰۹۱۶۹۰۳**۱۳خوزستانLCD TV۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
ماکان سجادی۰۹۱۷۷۰۷**۹۴تهرانLCD TV۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
زهرا خرم شاهی۰۹۱۲۶۶۵**۳۹تهرانLCD TV۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
محمدباقر حمیدی۰۹۱۷۳۱۴**۱۲شیرازLCD TV۲۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سپاهان0 تصویر
حمید عسگرپور۰۹۱۶۶۰۸**۲۶اهوازDigital Camera۱۶ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-سپاسی شیراز0 تصویر
محمد فیضی۰۹۱۷۳۶۳**۱۲قشمDigital Camera۱۶ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-سپاسی شیراز0 تصویر
محمدرحیم نیک اندیش۰۹۱۷۹۳۶**۹۴شیرازDigital Camera۱۶ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-سپاسی شیراز0 تصویر
مجید خانی۰۹۱۷۱۲۷**۲۵شیرازDigital Camera۱۶ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-سپاسی شیراز0 تصویر
زهرا خان محمد۰۹۱۲۵۲۴**۲۷تهرانLCD TV۱۶ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-سپاسی شیراز0 تصویر
پریسا افندی۰۹۱۶۳۰۰**۷۹اهوازDigital Camera۱۴ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سایپا0 تصویر
مهدی حریری۰۹۱۲۳۲۷**۷۳تهرانDigital Camera۱۴ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سایپا0 تصویر
سمانه صخایی۰۹۱۳۳۲۶**۶۲اصفهانDigital Camera۱۴ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سایپا0 تصویر
علی محمد غرباوی نژاد۰۹۱۲۶۴۷**۲۰تهرانDigital Camera۱۴ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سایپا0 تصویر
مهدی صفایی اصل۰۹۱۵۱۰۵**۱۲مشهدLCD TV۱۴ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-سایپا0 تصویر
---۰۹۱۶۳۵۲**۶۹---Digital Camera۱۳ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودنداستقلال-راه آهن0 تصویر
امیر عباس وحیدپور۰۹۱۲۴۷۳**۵۳سمنانDigital Camera۱۳ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-راه آهن0 تصویر
حسین عبداللهی۰۹۱۵۹۲۲**۶۵خراسانDigital Camera۱۳ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-راه آهن0 تصویر
فاطمه خسروی۰۹۱۲۱۰۸**۷۱تهرانLCD TV۱۳ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-راه آهن0 تصویر
مصطفی کاملی۰۹۱۲۶۲۸**۷۹تهرانDigital Camera۱۱ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-شیرین فراز0 تصویر
میثم اکبری۰۹۱۸۸۳۲**۵۵کرمانشاهDigital Camera۱۱ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-شیرین فراز0 تصویر
---۰۹۱۸۹۸۲**۰۱---Digital Camera۱۱ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودندپیروزی-شیرین فراز0 تصویر
فاطمه مهرپویا۰۹۱۶۳۹۸**۷۳لرستانDigital Camera۱۱ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-شیرین فراز0 تصویر
حسام جواد۰۹۱۲۱۱۲**۵۵تهرانLCD TV۱۱ اردیبهشت ۸۷تحویل شدپیروزی-شیرین فراز0 تصویر
مختار اکبری۰۹۱۶۶۵۱**۲۰ماهشهرDigital Camera۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-پیکان0 تصویر
مهری شادان۰۹۱۵۵۴۱**۵۱سیستان و بلوچستانDigital Camera۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-پیکان0 تصویر
---۰۹۱۳۱۳۳**۵۳---Digital Camera۸ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودنداستقلال-پیکان0 تصویر
شهرام سلیلی۰۹۱۲۶۹۶**۳۱تهرانDigital Camera۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-پیکان0 تصویر
پروین چنگیزی راد۰۹۱۲۶۵۴**۴۴تهرانLCD TV۸ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-پیکان0 تصویر
زهرا انصاری پور۰۹۱۳۱۲۸**۳۳اصفهانDigital Camera۵ اردیبهشت ۸۷تحویل شدمس کرمان-پیروزی0 تصویر
منصور صفایی نژاد۰۹۱۲۶۱۵**۷۸آذربایجان غربیDigital Camera۵ اردیبهشت ۸۷تحویل شدمس کرمان-پیروزی0 تصویر
سید جلال انوری۰۹۱۳۳۷۱**۱۹اصفهانDigital Camera۵ اردیبهشت ۸۷تحویل شدمس کرمان-پیروزی0 تصویر
مهدی امیدی۰۹۱۲۶۸۳**۶۹تهرانLCD TV۵ اردیبهشت ۸۷تحویل شدمس کرمان-پیروزی0 تصویر
مریم عتیقی۰۹۱۲۱۳۹**۵۳تهرانLCD TV۳ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-راه آهن0 تصویر
---۰۹۱۵۹۶۱**۱۷---LCD TV۳ اردیبهشت ۸۷در دسترس نبودنداستقلال-راه آهن0 تصویر
انسیه متقی تبار۰۹۱۲۷۰۲**۸۰تهرانLCD TV۳ اردیبهشت ۸۷تحویل شداستقلال-راه آهن0 تصویر
بهنام خردمند۰۹۱۲۳۷۹**۰۴تهرانLCD TV۳۰ فروردین ۸۷تحویل شدپیروزی-ملوان0 تصویر
محمد نور نیکری۰۹۱۵۹۴۶**۴۱سیستان وبلوچستانLCD TV۳۰ فروردین ۸۷در دست انجاماستقلال-ابومسلم0 تصویر
فاطمه شهبازی۰۹۱۲۲۱۶**۲۸تهرانLCD TV۲۳ فروردین ۸۷تحویل شدپیروزی-استقلال اهواز0 تصویر
شیوا پژوهش فرد۰۹۱۲۳۴۹**۸۵تهرانLCD TV۲۳ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پگاه0 تصویر
رضا رضا زاده۰۹۱۱۹۲۹**۲۰رشتLCD TV۱۶ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پیروزی0 تصویر
شهاب شاه صفی۰۹۱۲۵۷۲**۶۰تهرانLCD TV۱۶ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پیروزی0 تصویر
زهرا نیکرو۰۹۱۵۳۰۶**۴۱مشهدLCD TV۱۶ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پیروزی0 تصویر
محبوبه توانگر۰۹۱۲۶۵۰**۳۲تهرانLCD TV۱۶ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پیروزی0 تصویر
سمیه داریوشی۰۹۱۶۳۱۹**۰۶اهوازLCD TV۱۶ فروردین ۸۷تحویل شداستقلال-پیروزی0 تصویر
مهین محمد خانی۰۹۱۸۹۸۰**۵۹تهران۱۰ فروردین ۸۷LCD TVتحویل شداستقلال-سپاهان0 تصویر
علی لطف الله خیرآبادی۰۹۱۷۳۱۴**۱۲شیرازLCD TV۱۰ فروردین ۸۷تحویل شدذوب آهن-پیروزی0 تصویر
محمد حسین باقری۰۹۱۹۲۰۶**۹۸تهرانLCD TV۲۱ اسفند ۸۶تحویل شداستقلال-ملوان0 تصویر
شهناز پورشعبان۰۹۱۱۹۲۹**۳۹رشتLCD TV۱۹ اسفند ۸۶تحویل شدپیروزی-پاس0 تصویر
فاطمه سلگی۰۹۱۲۳۵۹**۹۳تهرانLCD TV۱۵ اسفند ۸۶تحویل شداستقلال-صبا باتری0 تصویر
علی خسروی سعید۰۹۱۳۱۴۰**۴۲کرمانLCD TV۱۲ اسفند ۸۶تحویل شدپرسپولیس-مقاومت سپاسی0 تصویر
نازنین مهدی خانی دماوندی فر۰۹۱۲۲۰۲**۸۳تهرانLCD TV۱۰ اسفند ۸۶تحویل شداستقلال-برق شیراز0 تصویر
محسن عابدینی۰۹۱۶۹۶۴**۴۶لرستانLCD TV۳ اسفند ۸۶تحویل شداستقلال-سایپا0 تصویر
ابراهیم محمودی۰۹۱۲۱۴۶**۴۵تهرانLCD TV۱ اسفند ۸۶در دست انجامپرسپولیس-راه آهن0 تصویر
محمد امین پور۰۹۱۴۱۸۴**۳۱بوکانLCD TV۲۸ بهمن ۸۶تحویل شداستقلال-شیرین فراز0 تصویر
صدیقه نوری۰۹۱۳۱۵۶**۶۸یزدLCD TV۲۶ بهمن ۸۶تحویل شدپیکان-پرسپولیس0 تصویر
روح ا... شیری۰۹۱۷۹۲۶**۵۶شیرازLCD TV۲۱ بهمن ۸۶تحویل شدپرسپولیس-ابومسلم0 تصویر
آریا فخری۰۹۱۸۱۷۶**۲۴کردستانLCD TV۲۱ بهمن ۸۶تحویل شدمس کرمان-استقلال0 تصویر
سید اسماعیل میر محمد علی۰۹۱۲۱۱۴**۳۱تهرانLCD TV۱۰ بهمن ۸۶تحویل شدایران – کاستاریکا0 تصویر
شیما نشاط۰۹۱۵۳۱۹**۳۷خراسانLCD TV۷ بهمن ۸۶تحویل شدپرسپولیس - پگاه0 تصویر
مهرداد محبی۰۹۱۲۳۸۸**۹۷تهرانLCD TV۲ بهمن ۸۶تحویل شداستقلال تهران – استقلال اهواز0 تصویر
رضا گرجی نژاد۰۹۱۱۱۲۸**۶۶مازندرانLCD TV۲ بهمن ۸۶تحویل شدپرسپولیس – نفت آبادان0 تصویر
مریم شکرایی۰۹۱۲۱۵۰**۵۲تهرانLCD TV۱۵ دی ۸۶تحویل شدایران- هانزاروستوک0 تصویر
سکینه آبک۰۹۱۲۴۹۴**۰۳تهرانLCD TV۱۰ دی ۸۶تحویل شدپرسپولیس-سپاهان0 تصویر
شجاع قلی بیگین۰۹۱۲۱۰۸**۱۱تهرانLCD TV۳ دی ۸۶تحویل شدپاس همدان-پرسپولیس0 تصویر
علی رحمتی۰۹۱۳۳۵۴**۱۴یزدLCD TV۳۰ آذر ۸۶تحویل شداستقلال- ذوب آهن اصفهان0 تصویر
جواد نظری۰۹۱۱۳۹۱**۷۱مازندرانLCD TV۲۶ آذر ۸۶تحویل شدپرسپولیس-پتروشیمی تبریز0 تصویر
محمد حاج محمد رضا شیرازی۰۹۱۲۷۱۸**۲۳تهرانLCD TV۲۳ آذر ۸۶تحویل شداستقلال-نقت آبادان0 تصویر
فرمان اسکندری۰۹۱۴۱۴۶**۲۸آذربایجان غربیLCD TV۱۹ آذر ۸۶تحویل شدسپاهان-اوراواردز0 تصویر
فاطمه مطلق تهرانی نژاد۰۹۳۵۲۴۹**۱۸تهرانLCD TV۱۶ آذر ۸۶تحویل شدپرسپولیس – صبا باتری0 تصویر
فرشید ویس کرمی۰۹۱۶۹۵۸**۹۸لرستانLCD TV۱۶ آذر ۸۶تحویل شداستقلال – ذوب آهن0 تصویر
محمد مهدی جباری۰۹۳۵۵۳۷**۶۸تهرانLCD TV۹ آذر ۸۶تحویل شداستقلال - پاس0 تصویر
مریم ایزدی۰۹۱۲۶۹۹**۷۶تهرانLCD TV۸ آذر ۸۶تحویل شدبرق شیراز - پرسپولیس0 تصویر
نیکنام سلیمانی۰۹۱۸۸۸۸**۳۰گرگانLCD TV۲ آذر ۸۶تحویل شداستقلال – تربیت یزد0 تصویر
لیلا طبیبی۰۹۱۳۱۴۳**۰۳کرمانLCD TV۱ آذر ۸۶تحویل شدپرسپولیس – نفت آبادان0 تصویر
بتول زهتاب یزدی۰۹۱۳۱۹۵**۲۱کرمانLCD TV۲۵ آبان ۸۶تحویل شدپرسپولیس - سایپا0 تصویر
علی احمدزاده۰۹۱۱۲۲۰**۹۹مازندرانLCD TV۲۴ آبان ۸۶تحویل شداستقلال- مقاومت سپاسی0 تصویر
فرشید شریفی۰۹۱۷۳۷۱**۲۹کرجLCD TV۱۸ آبان ۸۶تحویل شداستقلال – راه آهن0 تصویر
زهرا مقدم۰۹۱۶۳۱۳**۳۰تهرانLCD TV۱۷ آبان ۸۶تحویل شدپرسپولیس – شیرین فراز کرمانشاه0 تصویر
سید جواد نقبا۰۹۱۴۱۰۱**۲۹آذربایجان شرقیLCD TV۱۱ آبان ۸۶تحویل شدمس کرمان- پرسپولیس0 تصویر
سید مجید مدائنی۰۹۱۸۸۳۶**۱۶کرمانشاهLCD TV۹ آبان ۸۶تحویل شداستقلال - پیکان0 تصویر
امیر حسین برادر۰۹۱۲۱۰۸**۳۱تهرانLCD TV۴ آبان ۸۶تحویل شداستقلال- ابومسلم0 تصویر
کامیار ادیبی۰۹۱۲۱۱۴**۱۸تهرانLCD TV۳ آبان ۸۶تحویل شدپرسپولیس – ملوان0 تصویر
زینب نباتیان۰۹۱۵۵۱۶**۴۶خراسانLCD TV۲۷ مهر ۸۶تحویل شداستقلال - پگاه0 تصویر
رضا زارعی۰۹۱۸۸۱۸**۲۵همدانLCD TV۲۷ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - استقلال اهواز0 تصویر
سجاد سلطانی۰۹۱۱۱۸۳**۲۳بندر بوشهرLCD TV۲۲ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - استقلال0 تصویر
سیما مهینی۰۹۱۲۴۸۴**۷۶تهرانLCD TV۲۲ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - استقلال0 تصویر
سید سجاد موسوی۰۹۱۸۳۸۸**۶۳کرمانشاهLCD TV۲۲ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - استقلال0 تصویر
مریم ملاعی توانا۰۹۱۲۵۱۴**۴۳تهرانLCD TV۲۲ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - استقلال0 تصویر
---۰۹۱۴۱۵۴**۷۸---LCD TV۲۲ مهر ۸۶در دسترس نبودندپرسپولیس - استقلال0 تصویر
سمیه صفارزاده۰۹۱۲۴۴۴**۱۰تهرانLCD TV۱۵ مهر ۸۶تحویل شداستقلال - سپاهان0 تصویر
مهسا ضرابی۰۹۱۲۱۹۸**۶۹تهرانLCD TV۱۳ مهر ۸۶تحویل شدپرسپولیس - ذوب آهن0 تصویر
عبدالرحمان امیری۰۹۱۵۵۴۷**۲۴سیستان و بلوچستانLCD TV۶ مهر ۸۶تحویل شد 0 تصویر
لقمان محمد پور۰۹۱۴۱۸۴**۵۱آذربایجان غربیLCD TV۵ مهر ۸۶تحویل شد 0 تصویر
حامد علی دیناررهی۰۹۱۵۹۵۰**۳۵سیستان و بلوچستانLCD TV۳۰ شهریور ۸۶تحویل شدپیروزی- مقاومت شهید سپاسی0 تصویر
محمد نوید کارخانه ای۰۹۱۸۳۳۷**۹۳کرمانشاهLCD TV۲۹ شهریور ۸۶تحویل شدبرق شیراز- استقلال0 تصویر
رضا سعیدی۰۹۱۶۳۹۰**۲۶---LCD TV۲۵ شهریور ۸۶با ما تماس بگیریدراه آهن- پیروزی0 تصویر
مریم خدابنده۰۹۱۳۱۰۳**۲۴اصفهانLCD TV۲۳ شهریور ۸۶تحویل شداستقلال- سایپا0 تصویر
بهزاد کریمی۰۹۱۸۳۳۱**۸۶کرمانشاهLCD TV۲۶ مرداد ۸۶تحویل شد 0 تصویر
سهراب شکوه سلجوغی۰۹۱۳۳۴۵**۶۲کرمانLCD TVنیمه شعبانتحویل شدبرنده ویژه مسابقه شیرین فراز- استقلال0 تصویر
کیهان غیاثی۰۹۱۷۱۰۲**۲۶شیرازLCD TVنیمه شعبانتحویل شدبرنده ویژه مسابقه پیروزی- پیکان0 تصویر
بهنام رنجبر۰۹۱۸۱۳۱**۱۹کرمانشاهLCD TVنیمه شعبانتحویل شد3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان0 تصویر
محمد زرتابی۰۹۱۳۳۷۱**۲۷اصفهانLCD TVنیمه شعبانتحویل شد3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان0 تصویر
بهنام ایزدی۰۹۱۵۳۱۴**۲۱مشهدLCD TVنیمه شعبانتحویل شد3 برنده ویژه ال سی دی نیمه شعبان0 تصویر
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test