تور برزیل - 10 مسافر اول

اسامی برندگان قرعه کشی سفر به برزیل– 10 مسافر اول :

همچون همیشه، بدون هیچ تمدیدی و درست در زمانی که متعهد شده بودیم، اولین مرحله قرعه کشی 100 سفر برزیل ، برای تعیین 10 مسافر اول با حضور هیئت نظارت  بین خریداران محترم تلویزیون هایPDP  ، LED و LCD سامسونگ که کارت قرعه کشی را تا مورخ 1392/09/19 ارسال نموده بودند در مورخ 1392/09/26 برگزار گردید  و طی قرعه کشی با گوی گردان 10 نفر برنده اول،بشرح زیر برنده قرعه کشی شدند:

نفرات نام و نام خانوادگی شماره تلفن شهر جایزه تاریخ وضعیت توضیحات
نفر اول آقای یوسف صابری 6***939619 قائم شهر سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل  46F5550
نفر دوم خانم توکتم عطایی فاروجی 5***915797 فاروج سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 32F5550
نفر سوم آقای علیرضا دیواندری 7***915513 مشهد سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار پلاسما مدل 43F4950
نفر چهارم آقای محسن مجیدی 5***912350 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 32F5570
نفر پنجم آقای طیمور ابراهیمی *******912 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار پلاسما مدل 43F4850
نفر ششم آقای منوچهر سپهری 8***912205 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 55ES6980
نفر هفتم آقای محمود کریمی 8***912633 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار پلاسما مدل 58F4850
نفر هشتم آقای غلام رضا حسنی 5***936385 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 46F8880
نفر نهم  آقای سعید فریدونی 4***937300 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 46F6350
نفر دهم آقای بیژن نعمانی 3***912711 تهران سفر به برزیل 92/09/26 تحویل داده شد خریدار LED مدل 46F5550
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test