تور برزیل - 20 مسافر دوم

اسامی برندگان قرعه کشی سفر به برزیل – مرحله دوم -20 مسافر دوم

مانند دوره های گذشته و در زمان تعیین شده دومین مرحله قرعه کشی 100 سفر برزیل، برای 20 مسافر دوم بین خریداران محترم تلویزیون های سامسونگ که کارت قرعه کشی را تا مورخ 1392/10/22 ارسال نموده بودند، با حضور هیئت نظارت در مورخ 1392/11/01 برگزار گردید و 20مسافر دوم به شرح زیر مشخص گردید :

نفرات نام و نام خانوادگی شماره تلفن شهر جایزه تاریخ وضعیت توضیحات
نفر یازدهم   آقای علی تقی زاده حاجی     912802***5 تهران سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6350
نفر دوازدهم   خانم زینت السادات جلالی    913111***7 اصفهان سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار پلاسما مدل 43F4950
نفر سیزدهم  آقای علی رضا اظهری    912388***5 اندیشه سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F5550
نفر چهاردهم  آقای جهان موقری ججین 914453***4 اردبیل  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F5590
نفر پانزدهم  خانم بهاره ولی پور    936594***8 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F5550
نفر شانزدهم  آقای نادر قویدل    912157***7 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F6450
نفر هفدهم  آقای امین نظری قاسم قشلاقی 912299***0 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6350
نفر هجدهم  آقای محمد حسین ارجمند نیا    912749***6 قم سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6350
نفر نوزدهم  آقای فرهاد امجدیان    912240***9 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F6450
نفر بیستم  آقای محمود ظهوری نیا    912302***9 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F8880
نفر بیست و یکم  آقای محمد محمدی چفلی 919216***0 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار پلاسما مدل 43F4950
نفر بیست و دوم  آقای حمید رضا قیومی    915125***7 مشهد سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6450
نفر بیست و سوم  آقای محمد ابراهیم سلطانی    915525***6 مشهد سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F7770
نفر بیست و چهارم  آقای محمد علی اقدام تبار    935221***1 تبریز سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 46F5590
نفر بیست و پنجم   آقای محمد ابراهیم کاوسی    912248***4 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 43E4850
نفر بیست و ششم  آقای حمیدرضا عزیزی    912313***4 تهران  سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6350
نفر بیست و هفتم    آقای نقی کاویان    911171***3 بندر گز سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6350
نفر بیست و هشتم  آقای حمید رضا محمدی    912636***8 ری سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40Es6950
نفر بیست و نهم  آقای محسن سوارانی    935861***3 یزد سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار پلاسما مدل 43F4950
نفر سی ام  آقای محمود عسگری کردخوردی 918351***5 ملایر سفر به برزیل 92/11/01 در حال انجام خریدار LED مدل 40F6450
                      
چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1399
Website Security Test