کاست تروپیکال

مشخصات CAC
دارای ظرفیت 48000Btu/hr تا 18000
قابلیت کارکرد تا 54 درجه سانتی گراد
قابلیت تزریق هوای تازه
متراژ لوله کشی طولانی
مجهز به پمپ تخلیه آب قدرتمند
پانل دکوراتیو زیبا
قابلیت تراز کردن آسان
قابلیت اضافه کردن کانال فرعی جهت تهویه فضای مجاور
دارای سیستم هشدار دهنده کثیفی فیلتر و فیلتر قابل شستشو
دارای دو مدل سرمایشی و سرمایشی گرمایشی
ظرفیت 18000
ابعـاد پانل داخلی WxHxD :
840x218x840 mm
ابعاد پـانل خارجی WxHxD :
790x548x285 mm
وزن پانـل داخـلی:
24kg
وزن پانل خـارجی:
41kg
سایز لولـه گاز:
12.7mm
سایز لـوله مـایع:
6.35mm
نوع مـصرف بـرق:
1Phase
مـحدوده دمای کارکرد سرمایش:
21تا 54 درجه
محدوده دمای کارکرد گـرمایش:
5-تا 24 درجه
مــبـرد:
R22
ظرفیت 24000
ابعـاد پانل داخـلی WxHxD :
840x218x840 mm
ابعاد پـانل خـارجی WxHxD :
880x638x310 mm
وزن پانـل داخلی:
24kg
وزن پانـل خارجی:
55kg
سایز لوله گـاز:
15.88mm
سایز لولـه مایع:
6.35mm
نــوع مصرف برق:
1Phase
محدوده دمای کــارکرد سرمایش:
21 تا 54 درجه
مـحدوده دمای کارکرد گرمایش:
5- تا 24 درجه
مـبرد:
R22
ظرفیت36000
ابعاد پانل داخــلی WxHxD :
840x298x840 mm
ابعاد پانـل خارجی WxHxD :
881x931x320 mm
وزن پانــل داخلی:
30kg
وزن پانـل خـارجی:
85kg
ســایز لوله گاز:
15.88mm
سایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مــصرف بـرق:
1Phase - 3Phase
مـحدوده دمای کارکرد سرمایش:
21 تا 54 درجه
محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش:
5- تا24 درجه
مبـــرد:
R22
ظرفیت 48000
ابعاد پانل داخلـی WxHxD :
840x298x840 mm
ابعاد پانل خـارجی WxHxD :
932x1,128x375 mm
وزن پــانل داخلی:
30.5kg
وزن پانل خــارجی:
104kg
ســایز لوله گــاز:
19.05mm
ســایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مصرف بـرق:
3Phase
محـدوده دمـای کارکرد سرمایش:
21 تا 54 درجه
محدوده دمای کــارکرد گرمایش:
5- تا24 درجه
مــبرد:
R22


چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test