کاست اینورتر

مشخصات CAC
دارای ظرفیت Btu/hr 48000 تا 24000
صرفه جویی در مصرف انرژی تا 60%
قابلیت تزریق هوای تازه
متراژ لوله کشی طولانی
مجهز به پمپ تخلیه آب قدرتمند
پانل دکوراتیو زیبا
قابلیت کارکرد تا 50 درجه سانتی گراد
قابلیت تراز کردن آسان
قابلیت اضافه کردن کانال فرعی جهت تهویه فضای مجاور
دارای سیستم هشدار دهنده کثیفی فیلتر و فیلتر قابل شستشو
ظرفیت 24000
ابعـاد پانل داخـلی WxHxD :
840x204x840 mm
ابعاد پـانل خـارجی WxHxD :
880x798x310 mm
وزن پانـل داخلی:
15kg
وزن پانـل خارجی:
55kg
سایز لوله گـاز:
15.88mm
سایز لولـه مایع:
6.35mm
نــوع مصرف برق:
1Phase
محدوده دمای کــارکرد سرمایش:
15- تا54 درجه
مـحدوده دمای کارکرد گرمایش:
20- تا24 درجه
مـبرد:
R410A
ظرفیت 30000
ابعاد پـانل داخلی WxHxD :
840x246x840 mm
ابعاد پانل خارجـی WxHxD :
940x998x330 mm
وزن پـانـل داخلی:
17kg
وزن پانل خـارجـی:
72kg
سایز لـوله گاز:
15.88mm
سایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مــصـرف برق:
1Phase
محدوده دمای کــارکرد سـرمایش:
15- تا 50 درجه
محدوده دمای کارکـرد گرمایش:
20- تا 24 درجه
مبــــرد:
R410A
ظرفیت36000
ابعاد پانل داخــلی WxHxD :
840x246x840 mm
ابعاد پانـل خارجی WxHxD :
940x998x330 mm
وزن پانــل داخلی:
17kg
وزن پانـل خـارجی:
72kg
ســایز لوله گاز:
15.88mm
سایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مــصرف بـرق:
1Phase - 3Phase
مـحدوده دمای کارکرد سرمایش:
15- تا50 درجه
محدوده دمـای کارکـرد گـرمایش:
20- تا24 درجه
مبـــرد:
R410A
ظرفیت 42000
ابعـاد پـانل داخلی WxHxD :
840x288x840 mm
ابعـاد پانل خـارجی WxHxD :
940x1,210x330 mm
وزن پانــل داخـلی:
19kg
وزن پانل خارجــی:
91kg
سایز لوله گـاز:
15.88mm
سـایز لولـه مایع:
9.52mm
نوع مـصـرف برق:
1Phase - 3Phase
محدوده دمای کارکرد ســرمایش:
15- تا50 درجه
محدوده دمــای کارکرد گرمایش:
20- تا24 درجه
مبــرد:
R410A
ظرفیت 48000
ابعاد پانل داخلـی WxHxD :
840x288x840 mm
ابعاد پانل خـارجی WxHxD :
940x1,210x330 mm
وزن پــانل داخلی:
21kg
وزن پانل خــارجی:
91kg
ســایز لوله گــاز:
15.88mm
ســایز لوله مایع:
9.52mm
نوع مصرف بـرق:
3Phase
محـدوده دمـای کارکرد سرمایش:
15- تا50 درجه
محدوده دمای کــارکرد گرمایش:
20- تا24 درجه
مــبرد:
R410A


چگونه می توانیم کمکتان کنیم؟
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت «سام سرویس» نماینده رسمی شرکت «سامسونگ» است. - © 1396
Website Security Test